W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą cookie. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem-Zamknij

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowna Pani/Panie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informuję co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Aleksandra Anders, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Anders. Dane do kontaktu: ul. Poznańska 6A/1, 88-100 Inowrocław, e-mail: kancelaria@aleksandraanders.pl; tel. 697063377.

Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w następujących celach:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy w ramach świadczonych przeze mnie usług pomocy prawnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom, z którym współpracuje Kancelaria, wspierającym nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, obsłudze rachunkowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym była realizowana umowa i usługa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zawarcia umowy i realizacji usług.


 

tel. 697-063-377

email:

Zadzwoń lub napisz do nas