W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą cookie. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem-Zamknij

Oferta - Podmioty gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych - prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w innej formie (np. fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń).

Pomoc prawna może być świadczona w sposób stały lub doraźny - dogodny dla przedsiębiorców, także w siedzibie przedsiębiorcy.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach handlowych.
 • Obsługę prawną organów spółek (zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, rad nadzorczych, zarządów).
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych, przed organami administracji, a także przed innymi urzędami i instytucjami.
 • Windykację należności - działania przedsądowe i postępowanie sądowe.
 • Uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych.
 • Doradztwo prawne przy tworzeniu i rejestracji w KRS spółek, fundacji, stowarzyszeń.
 • Doradztwo prawne przy otwieraniu działalności gospodarczej oraz w trakcie jego prowadzenia.
 • Opracowywanie statutów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.
 • Usługi w zakresie prawa zamówień publicznych, analizy warunków przetargu, sporządzania odwołań, zawieranie umów.
 • Sporządzanie pism i odwołań od decyzji administracyjnych, opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji.
 • Szeroki zakres konsultacji w zakresie prawa pracy, w tym sporządzanie regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy i innych dokumentów, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego.

Forma oraz wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest ustalana w porozumieniu i za akceptacją Klienta. Wynagrodzenie uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany wkład pracy.

tel. 697-063-377

email:

Zadzwoń lub napisz do nas